Na een verkeersongeval waarvoor je aansprakelijk bent, wordt vastgesteld dat er sprake is van alcoholintoxicatie in jouwen hoofde. Mag je omniumverzekeraar dan weigeren je een vergoeding te betalen voor je eigen schade? Het Hof van Cassatie geeft in een recent arrest aan wat je rechten zijn.

Wat was er gebeurd?

Een bestuurster veroorzaakte een verkeersongeval waarbij ook de eigen wagen beschadigd raakte. Nadien onderging ze een ademtest. Hieruit bleek dat er sprake was van alcoholintoxicatie in haren hoofde. Nadien weigerde de omniumverzekeraar een vergoeding uit te betalen. Deze wees op de polis waarin stond ‘Deze verzekering geldt niet: […] b. wanneer u of de toegelaten bestuurder: […] het schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille (0,65 mg/l)’. De eigenaar van de wagen was het daar niet mee eens en stapte naar de rechtbank.

Wat besliste het Hof van Cassatie?

Voor het Hof van Cassatie stond de discussie centraal of deze uitsluiting in de polis wel geldig was. Volgens het hof was de clausule een zogenaamd vervalbeding. Daardoor geldt onder andere dat de verzekeraar, wil hij zich op het beding beroepen, moet bewijzen dat er een oorzakelijk verband is tussen de tekortkoming (met name de alcoholintoxicatie) en het schadegeval.

Wat te onthouden?

In heel wat polissen van omniumverzekeraars staat dat zij niet moeten betalen als de bestuurder van de wagen zich bij het ongeval bevond in een staat van alcoholintoxicatie (dat is trouwens niet hetzelfde als dronkenschap). Dit arrest toont aan dat de verzekeraar zich lang niet altijd op die bepaling kan beroepen. Om dat te kunnen doen moet de verzekeraar namelijk bewijzen dat er een oorzakelijk verband was tussen de alcoholintoxicatie en de schade aan het verzekerde voertuig. Dat bewijs is bijzonder moeilijk. Er kunnen nu eenmaal tal van andere redenen zijn waarom het ongeval gebeurde.

 

Hof van Cassatie, 11 februari 2016, www.juridat.be